Надайте юридичну оцінку доводам директора.

ЗАВДАННЯ

по темі «Юридичні особи»

Завдання № 1

Учасник ТОВ «Незабудка» Ларіонова пред’явила позов до ТОВ «Незабудка», інших учасників Карпова та Морозова та покупця – ТОВ «Ніка» про визнання недійсними рішення загальних зборів ТОВ «Незабудка» та договору купівлі-продажу приміщення кафе від 20.01 2010 р., належного ТОВ «Незабудка», посилаючись на таке.

Згідно зі статутом ТОВ «Незабудка» позивачці на праві власності належить частка у статутному капіталі у розмірі 20 %. Співвідповідачі Карпова та Морозова мають відповідно 55 % та 25%. За договором купівлі-продажу від 20.01 2010 р. директор ТОВ «Незабудка» на підставі рішення загальних зборів учасників, які одноголосно прийняли Карпова та Морозова, продала вказане приміщення ТОВ «Ніка». Позивачка зазначала, що рішення загальних зборів учасників Надайте юридичну оцінку доводам директора. прийнято без неї, порушено порядок скликання загальних зборів, встановлений ст. 61 Закону Укр. «Про господарські товариства», а також всупереч ст. 358 ЦК України вказаним договором відчужено нерухоме майно без її згоди як співвласника цього майна, чим порушено право спільної часткової власності.

Проаналізуйте доводи позивачки та вкажіть, яке рішення має прийняти суд.

Завдання № 2

Учасник ТОВ «Дубрава» Петров пред’явив позов до іншого учасника Сідорова про пропорційне своїй частці переведення на нього прав та обов’язків покупця за договорами, де Сідоров як учасник товариства придбавав частки у статутному капіталі цього товариства від інших учасників, які продавали свої частки, з посилання на Надайте юридичну оцінку доводам директора. ч.3 ст. 53 Закону Укр. «Про господарські товариства» та ч.2 ст. 147 ЦК України.

Проаналізуйте доводи позивачки та вкажіть, яке рішення має прийняти суд.

Варіація задачи 2: господарське товариство у вигляді повного товариства, а учасники у задачі є повними товаришами.

Завдання № 3

ТОВ «Пітон» звернулося до суду з позовом до банку «Надра» та ПП «Юкос» про визнання договору поруки від 10.02 10 р., укладеного між ТОВ «Пітон» та банком «Надра», за яким ТОВ «Пітон» виступало поручителем ПП «Юкос» по його кредитному договору, недійсним.

Позов мотивовано посиланням на ч.1, абз. 1 ч. 3 ст. 92, ч. 2 ст. 203 ЦК Укр. та такими фактичними обставинами справи: директор ТОВ «Пітон» перевищив свої Надайте юридичну оцінку доводам директора. повноваження, підписавши такий договір, бо рішенням загальних зборів ТОВ «Пітон» від 08.02.10 р. було внесено зміни до Статуту товариства, де визначено обмеження повноважень директора, а саме не має право без погодженням із загальними зборами укладати договори поруки по зобов’язаннях третіх осіб, та доручено директору провести необхідні дії щодо реєстрації цих змін до Статуту.

Відповідач - банк заперечував проти позову та надав суду належну завірену копію статуту позивача без прийнятих змін до нього від 08.02.10 р., яку йому передав директор позивача перед підписанням спірного правочину.

Проаналізуйте доводи позивача та відповідача та вкажіть, яке рішення має прийняти суд.

Задача № 4

Загальні збори ТОВ «Х» прийняли рішення Надайте юридичну оцінку доводам директора. укласти договір з ПП «У» на постачання продукції інших торгових марок, які не представлені у мережі супермаркетів ТОВ «Х» та доручили виконати це рішення шляхом укладання відповідного договору з ПП «У» директору ТОВ «Х». Директор відмовився виконувати це рішення, посилаюсь на те, що статутом товариства не передбачена компетенція загальних зборів щодо управління поточною господарською діяльність товариства, натомість такі права статутом надано саме директору. Отже, таке рішення загальних зборів є незаконним, доки не будуть внесені зміни до статуту. Також директор нагадав засновникам, що вони не можуть його за своїм бажанням звільнити його із займаної посади, бо в цьому Надайте юридичну оцінку доводам директора. випадку необхідне дотримання КЗоТ України.Надайте юридичну оцінку доводам директора.

Задача № 5

Рішенням загальних зборів ТОВ «Мрія» вирішено, що у зв’язку із виходом учасника 1 зі складу учасників товариства, виплатити йому компенсацію вартості його частки розміром 30 % статутного капіталу товариства грошовими коштами у сумі 1 млн. грн., що дорівнює 30 % загальної вартості всіх активів товариства, визначеної згідно балансу, складеного на день подання учасником 1 заяви до товариства про свій вихід. Таке рішення прийнято за участю учасника 1 та учасника 2, які у сукупності володіють 60 % голосів, без участі учасника 3, який володіє 40 % голосів, який був належним чином повідомлений про час та місце проведення зборів учасників.

Учасник 3 подав до господарського суду Надайте юридичну оцінку доводам директора. позов до товариства з вимогою визнати недійсним таке рішення зборів, мотивуючи свій позов таким:

- проведені збори учасників є неповноважними у зв’язку з відсутністю кворуму, визначеного ст. 60 Закону Укр. «Про господарські товариства », що вже само по собі, на думку позивача, є самодостатньою підставою для визнання такого рішення недійсним;

- не вірно визначено розмір виплати учаснику 1 як компенсацію вартості його частки у статутному капіталі, адже товариство має кредити на суму біля 4 млн. грн., які товариству у встановлені кредитними договорами строки прийдеться віддавати кредиторам (банкам).

Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на те, що згідно статуту, якщо учасник вдруге не з’явиться на Надайте юридичну оцінку доводам директора. збори кредиторів, то збори кредиторів вважаються повноважними, якщо в них приймають участь учасники, які мають у сукупності більше ніж 50 % голосів. В даному випадку учасник 3 двічі належним чином повідомлявся про час та місце проведення зборів та жодного разу не з’явився. По-друге, розмір виплати учаснику 1 визначено вірно, бо як ст. 148 ЦК Укр., так і ст. 54 Закону Укр. «Про господарські товариства » говорить про визначення вартості частки учасника лише виходячи із вартості майна товариства, а не його зобов’язань (боргів).


documentamdyllp.html
documentamdysvx.html
documentamdzagf.html
documentamdzhqn.html
documentamdzpav.html
Документ Надайте юридичну оцінку доводам директора.